onkologia kliniczna - male

Nowo otwarte badanie kliniczne – u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotną lub wtórną opornością na inhibicję PD-(L)1

Informujemy, że Klinika Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie otworzyła badanie kliniczne u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotną lub wtórną opornością na inhibicję PD-(L)1. Jest to badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba otwarta z randomizacją celem porównania monoterapii ceralasertybem do terapii skojarzonej caralasertybu z durvalumabem.

Głównym badaczem jest dr n. med. Marek Ziobro – kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE KORZYŚCI I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W BADANIU KLINICZNYM

WYKAZ PROWADZONYCH W NIO-PIB ODDZIALE W KRAKOWIE BADAŃ KLINICZNYCH

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.