KADRA KIEROWNICZA

PION MEDYCZNY

Pielęgniarka Naczelna
mgr piel. Anna Dutkiewicz
+48 12/63 48 261
anna.dutkiewicz@krakow.nio.gov.pl

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr piel. Dorota Dyga-Troczyńska
+ 48 12/63 48 532
dorota.dyga-troczynska@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Przychodni Przyklinicznej
dr n. med. Anna Brandys
+48 12/63-48-399
anna.brandys@@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej
prof.  dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 
+48 12/63-48-316
stanislaw.klek@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
+48 12/63-48-250
pawel.blecharz@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Kliniki Urologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach 
+48 12/63-48-306
andrzej.stelmach@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej
dr n. med. Marek Ziobro
+48 12/63-48-232
marek.ziobro@krakow.nio.gov.pl

Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
+48 12/63-48-586
wojciech.jurczak@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Kliniki Radioterapii
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek
+48 12/63-48-305
malgorzata.klimek@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej
lek. Tomasz Zemełka
+48 12/63-48-362
tomasz.zemelka@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Zakładu Radioterapii
dr n. med. Elżbieta Pluta
+48 12/63-48-207
elzbieta.pluta@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej
dr n. med. Tomasz Skóra
+48 12/ 63-48-490
tomasz.skora@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Małgorzata Wilczek
+48 12/63-48-386
malgorzata.wilczek@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Bloku Operacyjnego
dr n. med. Janusz Jaszczyński
janusz.jaszczynski@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Joanna Anioł
+48 12/63-48-259
joanna.aniol@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
+48 12/63-48-318
janusz.rys@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
Krzysztof Reinfuss
+48 12/63-48-252
krzysztof.reinfuss@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
mgr inż. Damian Kabat
+48 12/63-48-226
damian.kabat@krakow.nio.gov.pl

Kierownik PET
dr hab. n. med. Teresa Kowalska, prof. NIO-PIB
+48 12/63-48-460
teresa.kowalska@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Scyntygrafii
lek. Krystyna Zawiła 
+48 12/63-48-530
krystyna.zawila@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Apteki
mgr farm. Halina Krzystek-Małecka
+48 12/63-48-330
halina.krzystek-malecka@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Centralnej Sterylizatorni
mgr piel. Danuta Faber
+48 12/63-48-456
danuta.faber@krakow.nio.gov.pl

 

Koordynator Pracy Pielęgniarek i Salowych w Przychodni Przyklinicznej
mgr Renata Wiśniewska
+48 12/63-48-329

Dział Nauki

Dział Badań Klinicznych

Zakład Epidemiologii

PION ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa
Joanna Ciećkiewicz
+48 12/63-48-501
joanna.cieckiewicz@krakow.nio.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
+48 12/63-48-374
leszek.sarna@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Archiwum Dokumentacji Medycznej
Krzysztof Wrona
+48 12/63-48-574
krzysztof.wrona@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Organizacyjnego
Małgorzata Tomczyk
+48 12/63-48-447
malgorzata.tomczyk@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Ewa Bartoszewska
+48 12/63-48-301
ewa.bartoszewska@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Agnieszka Dudzińska
+48 12/63-48-500
agnieszka.dudzinska@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Controllingu
Piotr Muniak
+48 12/63-48-256
piotr.muniak@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Joanna Kotarba
+48 12/63-48-302
joanna.kotarba@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Działu Informatyki
Sylwester Włodyga
+48 12/63-48-538
sylwester.wlodyga@krakow.nio.gov.pl

Zespół Radców Prawnych
mec. Anna Kordylewska – Koordynator Zespołu Radców Prawnych
+48 12/63-48-364
anna.kordylewska@krakow.nio.gov.pl
mec. Anna Gut
+48 12/63-48-364
anna.gut@krakow.nio.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Bochenek
iod@krakow.nio.gov.pl

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Anna Dziecichowicz
+48 12/63-48-317
ior@krakow.nio.gov.pl

Kierownik Rejestracji
Agnieszka Stefańska
+48 12/63-48-275

Stanowisko ds. p/poż
Agnieszka Sroka
+48 12/63-48- 224
agnieszka.sroka@krakow.nio.gov.pl

Stanowisko ds. BHP
Jadwiga Pacyga
+48 12/63-48-324
jadwiga.pacyga@krakow.nio.gov.pl