Drogi Pacjencie,

Jeżeli jesteś osobą ze zdiagnozowanym nowotworem lub jego podejrzeniem możesz zgłosić się do naszej Przychodni Przyklinicznej:

Telefonicznie

Od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 7.30-14.30 pod numerem telefonu:
+48 12 306 70 71
Jeżeli chcesz, by zarejestrowała Cię osoba trzecia, wówczas poproś, by zadzwoniła za Ciebie.

Osobiście

W rejestracji głównej od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 7.00-15.00.
Budynek główny, ul. Garncarska 13, wejście pomiędzy filarami, poziom -1.

W rejestracji PRZYCHODNI PRZYKLINICZNEJ zostaniesz pokierowany do jednej z PORADNI:

BEZ SKIEROWANIA:
Onkologiczna Ogólna – czynna: poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Ginekologiczna – czynna: poniedziałek-piątek 11.30-14.00
Ginekologii Onkologicznej – czynna: poniedziałek-piątek 9.00-11.30
Radioterapii – czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00, wtorek:
8.00-18.00

ZE SKIEROWANIEM:
Urologiczna – czynna: poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Chirurgii Onkologicznej – czynna: poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.00; wtorek, czwartek 8.00-18.00
Psychologiczna – poniedziałek, wtorek, środa 8.00-14.00, czwartek 11.00-13.00

Jeżeli posiadasz skierowanie na badania diagnostyczne możesz ustalić termin kontaktując się pod numerami telefonów i maili:

Tomografia Komputerowa (TK) +48 12 63 48 411
Rezonans Magnetyczny (MR) +48 12 63 48 411
Gastroskopia +48 12 306 70 71
Kolonoskopia +48 12 306 70 71

PET +48 12 63 48 460
pet@krakow.nio.gov.pl

Scyntygrafia +48 12 63 48 530, +48 12 63 48 337
scyntygrafia@krakow.nio.gov.pl

Mammografia profilaktyczna +48 12 63 48 452

Wykrywanie raka płuca +48 12 63 48 383
rak.pluca@krakow.nio.gov.pl

Radioterapia protonowa +48 12 63 48 490
terapia.protonowa@krakow.nio.gov.pl

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Piersi (Breast Unit) +48 12 306 70 71

Przy rejestracji będziemy potrzebowali następujących dokumentów lub danych:

  Przy rejestracji osobistej:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • oryginał karty DILO i/lub skierowanie – jeśli zostało wcześniej wystawione przez innego lekarza
 • dokumentacja medyczna z przebiegu dotychczasowego leczenia: wynik badania histopatologicznego, wyniki badań diagnostycznych (radiologicznych i obrazowych oraz laboratoryjnych), karty informacyjne z leczenia szpitalnego

 Przy rejestracji mailowej:

 • imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny

Skontaktujemy się w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia w celu ustalenia terminu wizyty.

 Przy rejestracji telefonicznej:

 • dane osobowe

Po przekazaniu danych wyznaczamy możliwie najszybszy termin wizyty.

Rodzaje nowotworów, które obejmujemy diagnostyką i leczeniem:

Raki:

 • piersi
 • jelita grubego
 • prostaty
 • jajnika
 • szyjki i trzonu macicy
 • pochwy
 • sromu
 • nerki
 • nadnerczy
 • pęcherza moczowego
 • cewki moczowej
 • trzustki
 • wątroby (zmiany pierwotne i przerzutowe)
 • jądra i prącia
 • płuca
 • żołądka
 • śledziony
 • tarczycy

Złośliwe nowotwory skóry (rak i czerniak)
Złośliwe nowotwory mezenchymalne (mięsaki):

 • narządu rodnego
 • tkanek miękkich

Nowotwory mózgowia
Złośliwe rozrosty tkanki limfatycznej i szpiku:

 • chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina
 • przewlekła białaczka limfocytowa i ostra białaczka limfoblastyczna
 • szpiczak mnogi