KONTAKT

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

Adres email dla informacji ogólnych

kontakt@krakow.nio.gov.pl

Adres email w celu rejestracji do Poradni Onkologicznej oraz składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

termin@krakow.nio.gov.pl

Rejestracja do Poradni Onkologicznej

Rejestracja do Mammografii Profilaktycznej​

Rejestracja do Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego​

Rejestracja do Radioterapii Protonowej​

Klinika Chirurgii Onkologicznej

+48 12/63-48-316 sekretariat

+48 12/63-48-326 dyżurka lekarska

+48 12/63-48-346 dyżurka pielęgniarska

Klinika Ginekologii Onkologicznej

+48 12/63-48-250 sekretariat

+48 12/63-48-331 dyżurka lekarska

+48 12/63-48-321 dyżurka pielęgniarska

Klinika Urologii Onkologicznej

+48 12/63-48-306 sekretariat

+48 12/63-48-355 dyżurka lekarska

+48 12/63-48-221 dyżurka pielęgniarska

Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego

+48 12/63-48-268 sekretariat

+48 12/63-48-228 dyżurka lekarska 1

+48 12/63-48-350 dyżurka lekarska 2

+48 12/63-48-208 dyżurka pielęgniarska

Oddział Chemioterapii Dziennej

+48 12/63-48-362 gabinet lekarski nr 31

+48 12/63-48-475 gabinet lekarski nr 31A

+48 12/63-48-249 gabinet lekarski nr 1

+48 12/63-48-507 dyżurka pielęgniarska

Klinika Radioterapii Onkologicznej

+48 12/63-48-305 sekretariat

OIOM

+48 12/63-48-386 dyżurka lekarska

+48 12/63-48-356 dyżurka pielęgniarska

Formularz kontaktowy