PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PACJENTÓW

Koordynator Spraw Pacjenta
Magdalena Kalicińska

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

tel.: +48 12 63 48 424
e-mail: magdalena.kalicinska@krakow.nio.gov.pl