DOSTĘPNOŚĆ

Rafał Konopka

Koordynator ds. dostępności

tel.: +48 12 63 48 466
e-mail: dostepnosc@krakow.nio.gov.pl

Zasady zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Podstawowe zasady dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
Kliknij aby pobrać PDF
Obejrzyj wideo

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby starsze
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Kobiety w ciąży i Osoby z małymi dziećmi
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby z dysfunkcją narządu ruchu i osoby niskorosłe
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby z zaburzeniami mowy
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby niewidome
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby ze spektrum autyzmu
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby z niepełnosprawnością słuchu
Kliknij aby pobrać PDF
Obejrzyj wideo

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego oraz z zaburzeniami psychicznymi
Kliknij aby pobrać PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Osoby z Psem Asystującym
Kliknij aby pobrać PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności Architektonicznej lub Informacyjno-Komunikacyjnej
Kliknij aby pobrać PDF
Kliknij aby pobrać DOC