WESPRZYJ NAS

Drodzy Państwo,

NIO-PIB Oddział w Krakowie udziela prawie 100 tys. porad rocznie. Może się do nas zwrócić każdy, kto ma podejrzenie nowotworu. Naszych pacjentów onkologicznych diagnozujemy i leczymy kompleksowo.
Prowadzimy naszą działalność w oparciu o pracę doświadczonego i wyspecjalizowanego zespołu medycznego, pomocniczego i administracyjnego oraz staramy się organizować pracę w jak najlepszym otoczeniu lokalowym oraz przy użyciu jak najlepszego sprzętu.
Prowadzenie działalności leczniczej to zadanie pochłaniające wiele kosztów. Naszym głównym źródłem finansowania są środki publiczne oraz pomoc finansowa z programów prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, administrację rządową, terytorialną czy programy prowadzone przy pomocy środków unijnych. Doskonalimy się, by leczyć jak najlepiej i w tym aspekcie korzystamy z grantów naukowych i programów badawczych.
Zawsze można zrobić jeszcze więcej i ze wzruszeniem przyjmujemy każde zapytanie o możliwość pomocy rzeczowej czy pieniężnej. Zapytania otrzymujemy od przedsiębiorców, fundacji, a także pacjentów, którzy sami korzystali z naszych świadczeń a teraz chcą pomóc innym.
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie pieniężne lub rzeczowe.
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby nas wspomóc, a nie posiadają wzoru odpowiedniej umowy, poniżej publikujemy wzory – zawarcie takiej umowy, jest niezbędne przy udzielaniu nam pomocy.
Wszystkim Państwu, chętnych wesprzeć naszą działalność bardzo dziękujemy!

Konto bankowe NIO O/Kraków
Bank Pekao S.A. XI Oddział w Krakowie
39 1240 4722 1111 0000 4849 4805
z dopiskiem “darowizna”

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@onkologia.krakow.pl

WZÓR UMOWY – DAROWIZNA PIENIĘŻNA
WZÓR UMOWY – DAROWIZNA RZECZOWA