KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Rafał Konopka

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

tel.: +48 12 63 48 466
e-mail: rafal.konopka@krakow.nio.gov.pl