pielęgniarz

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza na Oddziale Chemioterapii Dziennej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ na Oddziale Chemioterapii Dziennej

Miejsce pracy: Kraków

OBOWIĄZKI:

 • przyjęcie pacjenta na oddział
 • realizacja opieki nad pacjentem
 • wykonywanie zleceń lekarskich 
 • udział w leczeniu farmakologicznym
 • systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej
 • przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu
 • planowanie działań pielęgniarskich
 • monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie medyczne – preferowane studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo lub/i specjalizacja
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • ukończone kursy specjalistyczne z zakresu: opieki nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • mile widziane ukończone kursy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • doświadczenie w pracy – będzie dodatkowym atutem
 • empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

Pracodawca informuje, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy), w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

“Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji, jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl

W tytule maila prosimy o podanie stanowiska pracy, na które Państwo aplikują.

oprac. AŁ

Możliwość komentowania została wyłączona.