COLORECTAL CANCER UNIT

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego (Colorectal Cancer Unit) w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie zajmuje się kompleksową opieką onkologiczną związaną z rozpoznawaniem i leczeniem raka jelita grubego.

Opiekę prowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (Multi Disciplinary Team) złożony ze specjalistów: chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, patomorfologii, radiologii i diagnostyki obrazowej a także pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty. Terapię spersonalizowaną ustala specjalistyczne konsylium.

W ramach Centrum zapewniamy:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych jelita grubego w tym: kolonoskopię, tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronową tomografię emisyjną (PET) oraz badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego
  • leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe
  • teleradioterapię
  • brachyterapię
  • chemioradioterapię
  • opiekę psychologiczną
  • protonoterapię
  • porady żywieniowe

Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (MDT):
Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej
Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
dr n. med. Tomasz Cegielny, specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej
dr n. med. Jerzy Sałówka, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Członkowie (alfabetycznie):
dr n. med. Joanna Anioł – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
mgr Paweł Bajorek – fizjoterapeuta
dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej
lic. Dorota Juszczak – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
lic. Anna Krajewska – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dr n. med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska, specjalista w dziedzinie radioterapii
mgr Klaudia Pawlina – fizjoterapeuta
dr n. med. Elżbieta Pluta – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
lek. Marcin Przewoźnik – specjalista w dziedzinie patomorfologii,
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – specjalista w dziedzinie patomorfologii
dr n. med. Tomasz Skóra – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
mgr Izabela Taborska – psycholog
lic. Barbara Tumidajska-Szewczyk – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
lek. Małgorzata Wysocka-Malik – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
mgr Paulina Zielińska – psycholog
dr n. med. Marek Ziobro – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej
dr n. med. Beata Żuchowska-Vogelgesang – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Celem zarejestrowania się do Ośrodka Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego prosimy kontaktować się z Przychodnią Przykliniczną.