COLORECTAL CANCER UNIT

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego (Colorectal Cancer Unit) w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie zajmuje się kompleksową opieką onkologiczną związaną z rozpoznawaniem i leczeniem raka jelita grubego.

Opiekę prowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (Multi Disciplinary Team) złożony ze specjalistów: chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, patomorfologii, radiologii i diagnostyki obrazowej a także pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty. Terapię spersonalizowaną ustala specjalistyczne konsylium.

W ramach Centrum zapewniamy:

 • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych jelita grubego w tym: kolonoskopię, tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronową tomografię emisyjną (PET) oraz badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego
 • leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe
 • teleradioterapię
 • brachyterapię
 • chemioradioterapię
 • opiekę psychologiczną
 • protonoterapię
 • porady żywieniowe

Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (MDT):

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk,
 • lek. Jerzy Sałówka,
 • lek. Tomasz Cegielny,
 • dr n. med. Marek Ziobro,
 • dr n. med. Aleksandra Grela – Wojewoda,
 • dr n. med. Beata Żuchowska – Vogelgesang,
 • dr n. med. Elżbieta Pluta,
 • dr n. med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska,
 • dr n. med. Tomasz Skóra,
 • dr n. med. Joanna Anioł,
 • lek. Małgorzata Wysocka – Malik,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś,
 • lek. Aleksandra Ambicka,
 • Izabela Taborska,
 • Anna Gąsiorowska,
 • Dorota Juszczak,
 • Barbara Tumidajska – Szewczyk,
 • Anna Krajewska,
 • Klaudia Pawlina,
 • Paweł Bajorek.

Celem zarejestrowania się do Ośrodka Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego prosimy kontaktować się z Przychodnią Przykliniczną.