DYREKCJA NIO-PIB ODDZIAŁU W KRAKOWIE

prof. Janusz Ryś

prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Zastępca Dyrektora NIO-PIB -
Dyrektor Oddziału w Krakowie

+48 12 63 48 200
dyrektor@krakow.nio.gov.pl
prof. Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Lecznictwa

+48 12 63 48 166
stanislaw.klek@krakow.nio.gov.pl
Waldemar Stylo

mgr inż. Waldemar Stylo


Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania i Finansów

+48 12 63 48 439
waldemar.stylo@krakow.nio.gov.pl
Tomasz Banaś

dr hab. n. med.
Tomasz Banaś,
prof. NIO-PIB

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Naukowych

+48 12 63 48 505
tomasz.banas@krakow.nio.gov.pl
prof. Janusz Ryś

prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Zastępca Dyrektora NIO-PIB -
Dyrektor Oddziału w Krakowie

+48 12 63 48 200
dyrektor@krakow.nio.gov.pl
prof. Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Lecznictwa

+48 12 63 48 166
stanislaw.klek@krakow.nio.gov.pl
Waldemar Stylo

mgr inż. Waldemar Stylo


Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania i Finansów

+48 12 63 48 439
waldemar.stylo@krakow.nio.gov.pl
Tomasz Banaś

dr hab. n. med.
Tomasz Banaś,
prof. NIO-PIB

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Naukowych

+48 12 63 48 505
tomasz.banas@krakow.nio.gov.pl