BREAST UNIT

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Piersi – Breast Unit w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie zajmuje się kompleksową opieką onkologiczną związaną z rozpoznawaniem i leczeniem raka piersi.

Opiekę prowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny złożony ze specjalistów: chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, a także psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka. Terapię spersonalizowaną ustala specjalistyczne konsylium.

W ramach Breast Unitu zapewniamy:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych piersi
  • leczenie chirurgiczne w tym chirurgię rekonstrukcyjną
  • radioterapię
  • brachyterapię
  • chemioterapię
  • rehabilitację pooperacyjną

 
Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny:

Przewodniczący Zespołu:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:
dr n. med. Elżbieta Marczyk

Zespół specjalistów:

– lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej:
   prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, dr n. med. Elżbieta Marczyk, dr n. med. Wojciech Łobaziewicz

– lekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej:
   dr n. med. Marek Ziobro, dr n. med. Mirosława Puskulluoglu, dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

– lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej:
   dr n. med. Kazimierz Cieślik

– lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej:
   dr n. med. Elżbieta Pluta, dr hab. n. med. Anna Mucha-Małecka, dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

– lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej:
   dr n. med. Joanna Anioł, lek. Anna Podkopał-Tokarz

– lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii:
   lek. Aleksandra Ambicka, prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

– psycholog:
   mgr Izabela Taborska, mgr Paulina Zielińska, mgr Anna Gąsiorowska

– pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego:
   lic. Dorota Juszczak, lic. Barbara Tumidajska-Szewczyk, lic. Anna Krajewska

– fizjoterapeuta:
   mgr Klaudia Pawina, mgr Paweł Bajorek

Celem zarejestrowania się do Ośrodka Kompleksowego Leczenia Raka Piersi prosimy kontaktować się z Przychodnią Przykliniczną.