RADIOTERAPIA PROTONOWA

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi radioterapię protonową.

W radioterapii protonowej wykorzystywane są wiązki protonów (jąder wodoru) przyspieszane w cyklotronie do odpowiedniej energii. Ten rodzaj radioterapii pozwala na wysoce precyzyjne podanie dawki na obszar nowotworu z jednoczesnym zmniejszeniem objętości napromienianych zdrowych tkanek i dawki w tych tkankach.

W Polsce, zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia radioterapię protonową prowadzi się wśród pacjentów chorych m.in. na nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej, glejaki mózgu, nowotwory jamy nosowej i zatok obocznych nosa oraz pacjentów z nieoperacyjnym nawrotem miejscowym nowotworów obszaru głowy i szyi.

Pacjentami opiekuje się zespół złożony z lekarzy, w tym specjalistów radioterapii onkologicznej, pielęgniarek, fizyków, psychologa i rehabilitanta.

Cyklotron Proteus C-235

Refundowane wskazania do radioterapii protonowej na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia*

 • nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
 • nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
 • wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej
 • nowotwory o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49),
 • rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
 • nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11)
 • czaszkogardlaki dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.2),
 • mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C69.6),
 • chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia onkologicznego (ICD-10: C69.6),
 • oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci, stopień WHO I i II – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C70.0, C70.1, C70.9),
 • gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.1),
 • nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C30.1, C43.2),
 • chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych do 40. roku życia wymagające napromieniania śródpiersia (ICD-10: C30-C39),
 • nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego do 40. roku życia, o różnej histopatologii, wywodzące się z jamy nosowej, zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki – rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi (ICD-10: C06.8, C06.9, C07, C08, C09, C10, C11, C14, C30, C31, C39.0, C72, C49.0, C41.0).

*wg rozporządzeń Ministra Zdrowia:
z 6 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016, poz. 855)
z 9 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2019, poz. 77)
z 3 stycznia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023, poz. 80)

 

Poradnia radioterapii protonowej:

+48 12 63 48 490
terapia.protonowa@krakow.nio.gov.pl

Pacjenci pierwszorazowi przyjmowani są na wizyty w poradni w środy i piątki w godzinach 9.00-11.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się telefonicznie lub osobiście.

W zależności od miejsca zamieszkania i stanu ogólnego pacjenta leczenie prowadzimy w trybie stacjonarnym (pobyt w Klinice Radioterapii), ambulatoryjnym lub hotelowym.

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Rejestracja osobista w rejestracji ogólnej: Kliknij, aby zobaczyć szczegóły

Sprzęt: Cyklotron Proteus C-235 wytwarzający wiązki protonów o maksymalnej energii 230 MeV

Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235