detektor

(rekrutacja zakończona) Fizyka medyczna – oferty pracy przy projekcie badawczym dotyczącym rekonfigurowalnego detektora

Publikujemy oferty pracy dotyczące realizacji projektu badawczego „Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów” w ramach nr umowy POIR.04.04.00-00-15E5/18-00.

Do realizacji projektu poszukiwani są:

1/ Doktorant do zadań badawczych:

 • Walidacja platformy do symulacji względem wyników pomiarów
 • Rozwój oprogramowania i analiza danych
 • Przygotowanie publikacji naukowych

Załącznik

English version

2/ Doktorant do zadań badawczych:

 • Praca z fantomem Dose-3D
 • Przygotowanie eksperymentów ze źródłami promieniotwórczymi, wiązkami fotonowymi i protonowymi
 • Rozwój oprogramowania i analiza danych
 • Przygotowanie publikacji naukowych

Załącznik

English version

3/ Pracownik techniczny do zadań badawczych (2 stanowiska):

 • Przygotowanie planów leczenia potrzebnych do eksperymentów i studiów z wykorzystaniem metod symulacji
 • Przygotowanie danych, import-eksport danych
 • Wykonanie eksperymentów z detektorami stosowanymi w rutynie klinicznej fizyki medycznej, fantomami oraz prototypem detektora Dose-3D
 • Praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Załącznik

English version

oprac. KS, foto: DK

Możliwość komentowania została wyłączona.