PROJEKTY UE

Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów

Numer: POIR.04.04.00-00-15E5/18

Celem realizowanego projektu jest zbudowanie konfigurowalnego fantomu zawierającego detektor umożliwiający wielokrotne pomiary w trzech wymiarach (3D) rozkładu dawki zdeponowanej przez wiązkę terapeutyczną. Planuje się, że czynną część takiego detektora będzie stanowił ciekły scyntylator z uwagi na jego tkankopodobność oraz wysoką odporność radiacyjną. Aby pomiar wykonany był z określoną rozdzielczością przestrzenną matryca detektora musi posiadać odpowiednio dużą granulację, którą zamierzamy zrealizować poprzez zastosowanie technologii druku 3D. Każda komórka budowanej matrycy będzie posiadać indywidualny odczyt. Istotną składową projektu jest wytworzenie wysokiej jakości oprogramowania do symulacji dawki, do analizy porównawczej zmierzonych rozkładów z obliczonymi oraz kontroli całego urządzenia. Testy poszczególnych prototypów będą odbywać się w warunkach identycznych z jakimi mamy do czynienia podczas radioterapii.

Zakładany okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.