kurs

Przeprowadzenie kursu specjalizacyjnego z zakresu fizyki medycznej – zgłoszenia kandydatów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

poszukuje kandydatów do

przeprowadzenia kursu specjalizacyjnego z zakresu fizyki medycznej

„Terapia promieniowaniem niejonizującym”

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w załączniku poniżej.

Kurs tematycznie musi obejmować nowy i stary program z załącznika.

Wymagania:

Zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę kursu.
Doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką kursu.
Przeprowadzenie egzaminu końcowego na zaliczenie kursu.

Wskazanie materiałów do samokształcenia uczestników kursu:

  • przed rozpoczęciem kursu – wskazanie materiałów do nauki w ramach samokształcenia na 3 godziny lekcyjne w ramach przygotowania do kursu.
  • samokształcenie w ramach przygotowania do egzaminu 6 godzin lekcyjnych.

Termin realizacji:

wrzesień – październik 2021

Liczba wymaganych godzin lekcyjnych na realizację:

16 (kurs dwudniowy)

Zakres tematyczny:

Załącznik

Kontakt:

mgr inż. Damian Kabat
+48 12 63 48 226
damian.kabat@onkologia.krakow.pl

oprac. DK, KS

Możliwość komentowania została wyłączona.