wniosek o sprostowanie

Wniosek o sprostowanie nieprawdziwej informacji na temat NIO-PIB Oddziału w Krakowie

Niniejszym informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie zwrócił się do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika z wnioskiem o sprostowanie o następującej treści:

“Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 ze zmian.), zwanej dalej ustawą, wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w materiałach prasowych opublikowanych 23 stycznia 2023 roku p.t. Polityka i nowotwory w drukowanym wydaniu Gazety Wyborczej oraz p.t. Polityka i nowotwory. Premier Mateusz Morawiecki steruje radioterapią na portalu wyborcza.pl.

W powyższych materiałach prasowych pojawiły się nieprawdziwe treści, cytuję: w krakowskim oddziale Instytutu Onkologii trwa od lat kryzys, który wciąż się pogłębia.

Zwracam się z wnioskiem o sprostowanie tego fragmentu, i opublikowanie informacji, że w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie kryzys został zażegnany, stale rośnie liczba udzielanych kompleksowych świadczeń onkologicznych, w tym z zakresu radioterapii.

Uzasadnienie

Zadaniem prasy jest urzeczywistnianie prawa obywateli do rzetelnego ich informowania, a staranność i rzetelność w działalności dziennikarskiej oraz obowiązek sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości stanowią gwarancję ustawowo określonych funkcji i celów prasy.

23 stycznia 2023 roku w drukowanym wydaniu Gazety Wyborczej oraz na portalu wyborcza.pl w materiałach prasowych „Polityka i nowotwory” oraz „Polityka i nowotwory. Premier Mateusz Morawiecki steruje radioterapią” padło stwierdzenie, że „w krakowskim oddziale Instytutu Onkologii trwa od lat kryzys, który wciąż się pogłębia.”, które nie zostało poparte informacjami sprawdzonymi w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie. Autorka artykułu, pomimo obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy, nie zwróciła się bowiem do Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie z prośbą o udzielenie informacji na temat jego działalności w tym z zakresu radioterapii.

Tymczasem leczenie w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie prowadzone jest zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, na bieżąco, a diagnostyka i leczenie radioterapią jest planowane każdorazowo w odniesieniu indywidualnym do każdego pacjenta. Pacjenci objęci są koordynowaną opieką prowadzoną przez wielospecjalistyczne zespoły terapeutyczne. Prowadzona jest diagnostyka obrazowa oraz patomorfologiczna wstępna i pogłębiona, prowadzone jest leczenie chirurgiczne, napromienianiem oraz leczenie systemowe. Ilość świadczeń udzielanych w ostatnich dwóch latach wzrosła, w tym również ilość świadczeń udzielanych z zakresu radioterapii. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że świadczenia udzielane z zakresu radioterapii prowadzone są terminowo i przy pomocy wielospecjalistycznego sprzętu. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie dysponuje trzema nowoczesnymi akceleratorami, a niedługo zostanie oddany do użytku czwarty. W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie jako jedynym ośrodku w Polsce prowadzona jest u chorych z nowotworami zlokalizowanymi poza narządem wzroku radioterapia protonowa. Również w tym zakresie liczba udzielanych świadczeń z roku na rok wzrasta. W ostatnich miesiącach tą metodą leczenia objęte zostały również dzieci.

Nieprawdziwa informacja o tym, że w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie trwa kryzys, który na dodatek się pogłębia, stanowi dezinformację i utrudnia pacjentom onkologicznym podjęcie decyzji o leczeniu.

Wobec powyższego wnoszę, jak we wstępie.”

Możliwość komentowania została wyłączona.