endoskopy

Badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego z programu przesiewowego prowadzonego przez NIO-PIB Oddział w Krakowie

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prowadzi badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego z programu przesiewowego finansowanego ze środków publicznych (NFZ).

Program przeznaczony jest dla osób w wieku:

 • od 50 do 65 lat,
 • lub od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

W ramach programu wykonywana jest kolonoskopia w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym, w tym:

 • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;
 • usunięcie polipów wielkości do 15 mm;
 • poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
 • wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Badania wykonywane są bez skierowania.

Pacjent, przed przystąpieniem do badania powinien wydrukować, wypełnić i podpisać stosowną ankietę (POBIERZ ANKIETĘ).

Ankietę można dostarczyć do NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

Kryteriami wyłączenia z programu są:

 • objawy kliniczne sugerujące raka jelita grubego
 • kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach

Rejestracja do badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego:

tel. +48 12 63 48 383 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00

W przypadku wykrycia raka jelita grubego prowadzimy kompleksowe leczenie w ramach Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego Colorectal Cancer Unit zapewniając:

 • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych jelita grubego w tym: kolonoskopię, tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronową tomografię emisyjną (PET) oraz badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego
 • leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe
 • teleradioterapię
 • brachyterapię
 • chemioradioterapię
 • opiekę psychologiczną
 • protonoterapię
 • porady żywieniowe

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.