adult-4402808_1920

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko naukowe Profesora Instytutu

Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 81/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 15 listopada 2022 r. do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe Profesora Instytutu w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie, w składzie: Przewodnicząca Komisji  –  dr hab. Agnieszka Adamczyk;  Członkowie: prof. dr hab. Kazimierz Karolewski, dr hab. Małgorzata Klimek, dr hab. Jerzy W. Mituś, dr hab. Teresa Kowalska, w drodze postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę dr. hab. Tomasza Banasia na stanowisko naukowe Profesora Instytutu w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie.

oprac. Dział Nauki, MŚ

Możliwość komentowania została wyłączona.