T.Zemełka4

Tomasz Zemełka p.o. kierownika Oddziału Chemioterapii Dziennej NIO-PIB Oddziału w Krakowie

Informujemy, że Tomasz Zemełka – lekarz onkolog, specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, od początku kwietnia 2022 roku ponownie kieruje Oddziałem Chemioterapii Dziennej NIO-PIB Oddziału w Krakowie. Doktor Tomasz Zemełka pracuje w NIO-PIB Oddziale w Krakowie od 1989 roku, a od stycznia 2003 roku do września 2020 roku kierował Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w ramach Kliniki Chemioterapii.  

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.