CLL-Main-Entrance-160322_1-male

Standardy leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej – prof. Wojciech Jurczak w Europejskiej Szkole Hematologii

17-20 marca 2022 roku odbyły się sesje i sympozja satelitarne Europejskiej Szkoły Hematologii. Marcowa edycja była w całości poświęcona popularyzowaniu nowych standardów leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL).

W sympozjum satelitarnym podsumowującym rolę inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona, wzięli udział wybitni specjaliści z Francji, Włoch, Niemiec i Polski, których badania doprowadziły do rewolucji naszego podejścia do leczenia CLL. Polskę reprezentował prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak – kierujący Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego Kliniki Onkologii NIO-PIB Oddziału w Krakowie. 

– Na naszych oczach immunochemioterapia odchodzi w cień ustępując – już w pierwszej linii leczenia – miejsca terapiom celowanym molekularnie, skuteczniejszym, o mniej nasilonych efektach działań niepożądanych – podkreśla prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak zaznaczając, że Europejska Szkoła Hematologii ma dla hematoonkologów rangę zaleceń ESMO (European Society For Medical Oncology).

Wszystkie materiały z poszczególnych sesji dostępne są w wersji on-line i każdy specjalista zainteresowany leczeniem przewlekłej białaczki limfocytowej może się z nimi zapoznać – po zarejestrowaniu na stronie Europejskiej Szkoły Hematologii https://chronic-lymphocytic-leukaemia-2022.esh.live

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.