biuletyn naukowy

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2019 roku

Informujemy, że na naszej stronie został opublikowany biuletyn naukowy „Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2019 roku”

Publikacja została przygotowana przez ekspertów Zakładu Epidemiologii NIO-PIB Oddziału w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Rachtan i prof. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie programu pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.

W biuletynie czytamy m.in., że w 2019 roku najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi wśród małopolskich kobiet były nowotwory złośliwe piersi (20,6%), następnie (powyżej 8%): płuca, jelita grubego, trzonu macicy; wśród mężczyzn – nowotwory gruczołu krokowego (20,9%), płuca (16%), jelita grubego (10,7%). Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet w ponad 93% odsetek nowotworów był potwierdzony badaniem histopatologicznym. Dane zostały zgromadzone na podstawie kart zgłoszeń m.in. z 40 małopolskich szpitali, 83 przychodni, 61 praktyk lekarskich.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.