obrona_doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Janeckiej-Widła

Komisja doktorska zaprasza na posiedzenie w dniu 6 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 w sali wykładowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej*

mgr inż. Anny Janeckiej-Widła

Tytuł rozprawy:
„Wpływ infekcji HPV16 na funkcjonowanie szlaku EGFR/P13K/AKT/mTOR i rokowanie u chorych na płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi”

Promotor:
dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB

Promotor pomocniczy:
dr Anna Mucha-Małecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak
prof. dr hab. Wojciech Golusiński

oraz sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie mgr inż. Annie Janeckiej-Widła stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

dr hab. n. med. Tomasz Banaś
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

*Publiczna obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link do spotkania zostanie wygenerowany na stronie internetowej NIO-PIB Oddział w Krakowie.

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams:

Kliknij, aby dołączyć do spotkania

Informujemy, że rozprawy doktorskie są dostępne do wglądu w Bibliotekach Naukowych NIO-PIB w Warszawie oraz Oddziałów NIO-PIB w Gliwicach i Krakowie.

oprac. WB

Możliwość komentowania została wyłączona.