pto

Dr hab. Bożena Cybulska-Stopa z NIO-PIB Oddziału w Krakowie w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na lata 2022-2026

Informujemy, że 23 czerwca 2022 r. wybrano Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na lata 2022-2026. Skarbnikiem PTO została dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa z Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

W skład Zarządu na lata 2022-2026 weszli:

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. (przewodniczący zarządu głównego)

dr hab. Bożena Cybulska-Stopa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie, Klinika Onkologii Klinicznej (skarbnik)

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (wiceprzewodniczący zarządu głównego)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, lekarz kierujący Kliniką Onkologii i Immunoonkologii w SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (sekretarz)

dr hab. n. med. Marta Mańczuk, ‪kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, ‪Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n. med. Dorota Kazberuk, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku

dr n. med. Marcin Ziętek, kierownik oddziału, Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków, Dolnośląskie Centrum Onkologii

prof. dr hab. n. medLucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego

dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, z-ca dyrektora Oddziału ds. Naukowych, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytutu Badawczy, Oddział w Gliwicach

Redaktor Naczelny Nowotwory. Journal of Oncology:

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej na stronie internetowej NIO-PIB

Możliwość komentowania została wyłączona.