obrona_doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Rudnickiego

Komisja doktorska zaprasza na posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w sali wykładowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej*

lek. Wojciecha Rudnickiego

Tytuł rozprawy:
„Mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym jako metoda alternatywna do rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi”

Promotor:
dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR

Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Łebkowska
prof. dr hab. Anna Walecka

oraz sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Wojciechowi Rudnickiemu stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

dr hab. n. med. Tomasz Banaś
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

*Publiczna obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link do spotkania zostanie wygenerowany na stronie internetowej NIO-PIB Oddział w Krakowie.

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams:

Kliknij, aby dołączyć do spotkania

Informujemy, że rozprawy doktorskie są dostępne do wglądu w Bibliotekach Naukowych NIO-PIB w Warszawie oraz Oddziałów NIO-PIB w Gliwicach i Krakowie.

oprac. WB

Możliwość komentowania została wyłączona.