Główki-male

Podsumowanie Konferencji ASH

Wszystkie osoby zainteresowane tematem przyczyn i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego informujemy, że zostały udostępnione materiały podsumowujące Konferencję Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (American Society of Hematology – ASH), która odbywała się w grudniu ubiegłego roku, a której podsumowanie miało miejsce 1 marca 2022 roku. Nowe standardy w leczeniu chorób krwi przedstawiali europejscy eksperci z Niemiec, Grecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Ich podsumowanie dotyczyło m.in. różnych podtypów chłoniaków. Polskę reprezentował prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak kierujący Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB Oddziału w Krakowie i przedstawiał nowe standardy leczenia I rzutu chłoniaka DLBCL.

– W Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Krakowie leczymy pacjentów z chłoniakami DLBCL i po wprowadzeniu nowych standardów widzimy bardzo dobre efekty leczenia. Nowe standardy zwiększają o blisko 10% i tak już wysokie szanse na wyleczenie chłoniaka DLBCL. Mamy w tym doświadczenie, gdyż leczyliśmy tak naszych chorych w ramach – toczących się również w Krakowie – wieloośrodkowych badań klinicznych. Cieszy mnie, że wyniki naszej pracy zostały docenione i mogliśmy je przedstawić w gronie wybitnych naukowców z całego świata, zajmujących się leczeniem chorób krwi. – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak.

oprac. KS, foto: udost. WJ

Możliwość komentowania została wyłączona.