ankieta

Pandemia COVID-19 w jednostkach medycznych – prośba o udział w badaniu

Zgodnie z prośbą Zespołu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego przekazujemy Pacjentom oraz Pracownikom NIO-PIB Oddziału w Krakowie prośbę o udział w badaniu „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”.

Projekt ma na celu zdiagnozowanie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w jednostkach medycznych. Badanie skupia się na relacjach pacjent-pracownicy medyczni i niemedyczni z uwzględnieniem ich osobistej perspektywy.

Ankieta na stronie humanizacja.pl

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.