candle

Odszedł Profesor Leszek Miszczyk

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Leszka Miszczyka

Kierownika Zakładu Radioterapii
Narodowego Instytutu Onkologii-PIB Oddziału w Gliwicach,
p.o. Dyrektora Oddziału (2015-16) oraz wieloletniego Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych

Współpracownikom i Najbliższym Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
p.o. Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Krakowie
wraz z Zespołem

Możliwość komentowania została wyłączona.