zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborach do Rady Naukowej – wybory: 9 czerwca 2021 r.

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego odbędą się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godz. od 7.00 do 17.00 w sali wykładowej przy Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11-13.

Listy zgłoszonych kandydatów znajdują się na tablicach ogłoszeń Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie oraz w poniższym linku:

Lista kandydatów do Rady Naukowej

Komisja wyborcza apeluje do wszystkich pracowników Instytutu o wzięcie aktywnego udziału
w wyborach do Rady Naukowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.