onkologia kliniczna - male

Nowo otwarte badanie kliniczne – w zakresie raka piersi wczesnego stadium z ekspresją receptora estrogenowego i bez ekspresji receptora HER2

Informujemy, że Klinika Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie otworzyła badanie kliniczne dla pacjentów z wczesnym stadium raka piersi z ekspresją receptora estrogenowego i bez ekspresji receptora HER2. Jest to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo adjuwanta Giredestrant w porównaniu do wybranej przez lekarza hormonalnej monoterapii uzupełniającej.

Głównym badaczem jest dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda – adiunkt, zastępca kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE KORZYŚCI I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W BADANIU KLINICZNYM

WYKAZ PROWADZONYCH W NIO-PIB ODDZIALE W KRAKOWIE BADAŃ KLINICZNYCH

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.