Dyplom - czerniak2

Nagroda za cykl publikacji dotyczących czerniaka

Informujemy, że zespół wieloośrodkowy pod przewodnictwem dr hab. Bożeny Cybulskiej-Stopy z Kliniki Onkologii Klinicznej otrzymał nagrodę za cykl czterech publikacji dotyczących czerniaka.

W składzie zespołu spośród pracowników Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie znaleźli się: dr Anna Drosik-Kwaśniewska, lek. Katarzyna Gajewska-Wicher, lek. Kamila Gądek, dr Renata Pacholczak-Madej, lek. Karolina Piejko, lek. Agata Sałek-Zań, lek. Joanna Seredyńska i lek. Tomasz Zemełka.

Konkurs był przeprowadzany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej a nagrodę przyznawała kapituła, której członkowie zostali powołani przez Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Nagroda została wręczona na Konferencji Warsaw Skin Cancer, która odbyła się 9 października 2021 roku w Warszawie.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.