detektor

Fizyka medyczna – termin składania ofert pracy dla doktorantów do 25 września 2021 roku

Informujemy, że oferty pracy dotyczące realizacji projektu badawczego „Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów” w ramach nr umowy POIR.04.04.00-00-15E5/18-00 dla doktorantów są nadal aktualne.

Termin składania ofert został przedłużony do 25 września 2021 roku.

Do realizacji projektu poszukiwani są:

1/ Doktorant do zadań badawczych:

Walidacja platformy do symulacji względem wyników pomiarów

Rozwój oprogramowania i analiza danych

Przygotowanie publikacji naukowych

Załącznik

English version

2/ Doktorant do zadań badawczych:

Praca z fantomem Dose-3D

Przygotowanie eksperymentów ze źródłami promieniotwórczymi, wiązkami fotonowymi i protonowymi

Rozwój oprogramowania i analiza danych

Przygotowanie publikacji naukowych

Załącznik

English version

oprac. KS, foto: DK

Możliwość komentowania została wyłączona.