pokój pacjentów

Zasady odwiedzin – komunikat Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Krakowie z 21 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną ze wzrostem zachorowań na infekcje wirusowe, głównie SARS-CoV-2 Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie wprowadza z dniem 21.11.2023r. ograniczenia w odwiedzinach pacjentów hospitalizowanych w NIO- PIB Kraków.

1. Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby u jednego   pacjenta

2. Preferowane godziny odwiedzin 15.00  – 17.00

3. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 min.

4. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym: dezynfekcja rąk, maseczka chirurgiczna założona na usta i nos, zachowanie dystansu.

5. Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych miejscach poza salą chorych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pacjent nie może opuszczać łóżka).

6. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub w uzasadnionych, wyjątkowych okoliczności,  możliwe są odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału/lekarzem prowadzącym/lekarzem dyżurnym.

Obowiązuje zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcyjnymi – katar, ból gardła, kaszel, gorączka, biegunka.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, personelu oraz samych odwiedzających.

Możliwość komentowania została wyłączona.