Tomograf

Fizyka medyczna – oferta pracy na członka zespołu badawczego – student

Publikujemy ofertę pracy na stanowisku pracownika technicznego przy projekcie badawczym „Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów (POIR.04.04.00-00-15E5/18)”

A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans (POIR.04.04.00-00-15E5/18)

Oferta w języku polskim

Oferta w języku angielskim

oprac. JP

Możliwość komentowania została wyłączona.