wybory

Wybory do Komisji Dyscyplinarnej – komunikat z 30 września 2021

Komisja Wyborcza (powołana Zarządzeniem nr 32/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie) informuje, że wybory do Komisji Dyscyplinarnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego odbędą się w dniu 12 października 2021 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w sali wykładowej przy Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11.

Komisja Wyborcza informuje, że Kandydatami do Komisji Dyscyplinarnej zostali następujący pracownicy naukowi:

Kandydaci z Warszawy:

dr n. med. Agnieszka Druzd-Sitek  

dr hab. n. med. Beata Kotowicz

dr n. med. Mateusz Spałek

Kandydaci z Krakowa:

dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś

dr n. med. Tomasz Skóra

Kandydaci z Gliwic:

dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska

Uwaga!

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Komisji Dyscyplinarnej w NIO-PIB § 5 „Czynne prawo wyborcze w wyborach do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w NIO-PIB”. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej wybierani są w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję.

oprac. WB, MŚ

Możliwość komentowania została wyłączona.