WEBINAR CHLON

Webinar BeiGeneius Academy z udziałem specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie

Informujemy, że nasi specjaliści z Pododdziału Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego Kliniki Onkologii Klinicznej uczestniczą w cyklu webinarów prowadzonych we współpracy z europejskimi ekspertami w ramach BeiGeneius Academy.

Specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie szczególnie polecają ostatnie dyskusje, poświęcone inhibitorom kinazy Brutona II generacji oraz leczeniu chłoniaków w czasie pandemii COVID-19.

25 listopada 2021 roku odbędzie się kolejny webinar dotyczący zmiany standardów leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej i makroglobulinemii Waldenstoema. Zostaną na nim przedstawione wyniki wieloośrodkowych, międzynarodowych badań na temat inhibitorów kinazy Brutona, w których uczestniczył zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Jurczaka.

Dostęp do wszystkich materiałów w ramach BeiGeneius Academy znaleźć na stronie internetowej beigenemedical.eu

oprac. KS, ilustr. udost.: WJ

Możliwość komentowania została wyłączona.