kadr z Kopernika

W mediach: dr Marek Ziobro, dr Tomasz Skóra oraz mgr Anna Gąsiorowska o nowoczesnych metodach leczenia i profilaktyce nowotworów

Dr n. med. Marek Ziobro – kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie, dr n. med. Tomasz Skóra – kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej Kliniki Radioterapii oraz mgr Anna Gąsiorowska – psycholog Poradni Psychologicznej wypowiedzieli się programie telewizji Polsat pt. Kopernik była kobietą na temat nowoczesnych metod leczenia takich jak m.in. leczenie immunoterapią czy – przeprowadzana w Polsce wyłącznie w Krakowie – terapia protonowa a także o profilaktyce raka piersi. W programie wypowiedzieli się również Pacjenci Kliniki Onkologii Klinicznej, Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Jak podkreślił dr n. med. Marek Ziobro immunoterapia to leczenie usuwające pewne hamulce w systemie odporności chorego przez co ten system staje się bardziej aktywny i może zaatakować nowotwór. – Kroplówki podawane są w zależności od preparatu co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, czasem nawet co sześć tygodni. Jest to więc technicznie leczenie prostsze i mniej dolegliwe dla pacjentów niż chemioterapia i wcześniejsze metody leczenia. – zaznaczył dr n. med. Marek Ziobro.

Dr n. med. Tomasz Skóra opowiedział o leczeniu pacjentów radioterapią z wykorzystaniem wiązki protonowej. – Zadaniem terapii protonowej jest uderzenie w pozostałe w mózgu komórki nowotworowe. Jest to uderzenie precyzyjne i jego zadaniem jest uszkodzenie tych komórek w sposób ostateczny tak, by zapobiec nawrotowi procesu nowotworowego. – podkreślił dr n. med. Tomasz Skóra. Mówił też o znaczeniu maski orfitowej, której zadaniem jest unieruchomienie pacjenta w trakcie radioterapii.

Psycholog, mgr Anna Gąsiorowska mówiła o obawach występujących przy profilaktyce raka piersi. Doświadczenie silnego stresu emocjonalnego i lęku u pacjentek ze zdiagnozowaną mutacją genu BRCA2 jest spotęgowane tym, że boją się nie tylko o siebie, ale także o swoich najbliższych, o swoje córki, wnuczki i kolejne pokolenia. – zaznaczyła.

Więcej w programie Polsat Kopernik była kobietą – nowoczesne metody leczenia po bezpłatnym zarejestrowaniu się na platformie polsatgo.pl.

oprac. KS; ilustracja: polsatgo.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.