WSPOLNE

Uroczystości Jubileuszowe 70-lecia NIO-PIB Oddziału w Krakowie

15 i 16 października 2021 roku w Krakowie odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia powstania Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie.

Głównymi punktami uroczystości były: przedstawienie stanu projektu unijnego i zwiedzanie nowo wyremontowanych klinik oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Hannie Kołodziejskiej-Wertheim, podsumowanie 70 lat działalności NIO-PIB Oddziału w Krakowie, wykład jubileuszowy oraz wręczenie odznaczeń pracownikom NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Uroczystości odbywały się w pierwszym dniu na terenie NIO-PIB Oddziału w Krakowie na ul. Garncarskiej, w drugim dniu w Pałacu Wielopolskich czyli Siedzibie Prezydenta Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych.

Wśród gości 15 października obecni byli m.in.: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie -Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) – prof. dr hab. Jan Walewski, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – mgr Zofia Małas, Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Filip Skawiński, reprezentująca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Anna Prokop-Staszecka, Zastępca Dyrektora Oddziału NFZ Robert Dziedzic, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Halina Kutaj-Wąsikowska, Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych NIO-PIB prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych NIO-PIB dr Piotr Kukułowicz, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania NIO-PIB mgr Magdalena Witczak, Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Gliwicach oraz Konsultant Krajowy ds. Radioterapii prof. Krzysztof Składowski. Konsultant Krajowy ds. Ginekologii Onkologicznej prof. dr hab. Mariusz Bidziński oraz Konsultant Krajowy ds. Patomorfologii prof. dr hab. Andrzej Marszałek. 16 października w uroczystości udział wzięli również m.in. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – prof. dr hab. Andrzej Kulig.

– Państwa obecność jest dla nas niezwykle cenna i utwierdza nas w przekonaniu, że w dalszym ciągu jesteśmy wiarygodnym partnerem zarówno w odniesieniu do działalności diagnostyczno-terapeutycznej, jak i naukowo-badawczej z korzyścią dla chorych naszego regionu. Realizujemy misję, która jest z nami od początku działalności naszego instytutu: „Doskonalimy się, aby leczyć jak najlepiej” – zaznaczył prof. dr hab. Janusz Ryś – Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie witając gości.

Szczególne podziękowania prof. dr hab. Janusz Ryś złożył na ręce Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. Radzisława Kordka, który podczas uroczystości wygłosił wykład „Ostatnie 70 lat onkologii w Polsce”.

15 października stan realizacji projektu unijnego przestawili prof. dr hab. Janusz Ryś, mgr inż. Katarzyna Jeżak oraz mgr inż. arch. Agnieszka Dudzińska, a następnie zaproszeni goście zwiedzili kliniki Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego, Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Kliniki Radioterapii oraz Zakład Patomorfologii Nowotworów.

Również w tym dniu Prof. dr hab. Janusz Ryś wraz z prof. dr hab. Janem Walewskim dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Hannie Kołodziejskiej-Wertheim – Dyrektorowi NIO-PIB Oddziału w Krakowie w latach 1954-1986. Uroczystą laudację na temat Pani Profesor wygłosił prof. dr hab. Marian Reinfuss. – Mimo pozornego rysu surowości, była człowiekiem życzliwym, wspaniałym lekarzem, pełnym prawdziwego ciepła i nieudawanej serdeczności wobec chorych. Była znakomitym nauczycielem i opiekunem młodych lekarzy. – zaznaczył prof. dr hab. Marian Reinfuss. 16 października podsumowując działalność 70-lecia NIO-PIB Oddziału w Krakowie prof. dr hab. Janusz Ryś powiedział: – Pani Profesor Kołodziejska-Wertheim nie była pierwszym dyrektorem, ale kiedy objęła kierownictwo to kształt tego ośrodka zmienił się w sposób radykalny. Z małego szpitala onkologicznego powstał nowoczesny ośrodek diagnostyczno-leczniczy i naukowo-badawczy. W przeciągu 10 lat wszystkie pracownie zmieniły status na zakłady, a oddziały na kliniki.

16 października odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń pracownikom NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi: Zbigniew Darasz,

Srebrny Krzyż Zasługi: Agnieszka Adamczyk, Anna Dutkiewicz, Dorota Dyga-Troczyńska, Anna Kruczak,

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Anna Brandys, Dorota Lech, Małgorzata Mazurek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Grażyna Osuch-Pęczak, Jadwiga Rachtan, Anna Zaborowska,

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Joanna Anioł, Bożena Dziekan, Anna Mucha-Małecka, Elżbieta Pluta,

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: Agnieszka Stefańska.

Odznakę przyznawaną przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymali: Damian Kabat, Małgorzata Klimek, Barbara Machowska, Łucja Molong, Magdalena Wojtas, Tomasz Zemełka.

Podziękowania od Wojewody za prace przy zwalczaniu COVID-19, które otrzymały: Anna Muchowska, Alicja Włoch, Katarzyna Sojka, Mariola Kotowska, Magdalena Mendel.

Odznakę „Honoris Gratia” przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali: Bożena Deszcz, Anna Gut, Anna Kordylewska, Teresa Kowalska, Halina Krzystek-Małecka, Ewa Misalska, Andrzej Stelmach, Anna Zadęcka-Baranek, Teresa Zuśka.

Listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Krakowa otrzymały Agnieszka Dudzińska i Katarzyna Jeżak.

Odznaczenia prezydenckie i ministerialne wręczane były przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę oraz Dyrektora NIO-PIB prof. dr hab. Jana Walewskiego a odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Miasta Krakowa wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Andrzej Kulig.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Patronat medialny objęła Polska Agencja Prasowa – Nauka w Polsce, TVP3 Kraków oraz Gazeta Lekarska. Współorganizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa oraz Krakowski Komitet Zwalczania Raka. Współpracę podjęły firma Wawel, firma MedicaExpert, a także Teatr Groteska, gdzie odbył się koncert Andrzeja Sikorowskiego “Krakowskie Klimaty”.

oprac. KS, foto KS

Możliwość komentowania została wyłączona.