NEJM

Standardy w leczeniu chłoniaków i 3 publikacje wyników badań w NEJM

Informujemy, iż badania prowadzone przez dr hab. n. med. Monikę Długosz-Danecką, prof. NIO-PIB oraz prof. dr hab. n. med. Wojciecha Jurczaka z Pododdziału Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie doprowadziły w ostatnich miesiącach do zmiany standardów leczenia I linii w chłoniaku Hodgkina, chłoniaku rozlanym z dużych limfocytów B oraz w chłoniaku z komórek płaszcza i ich wyniki zostały opublikowane w New England Journal of  Medicine (NEJM)najwyżej notowanym czasopiśmie medycznym w kategorii medycyny ogólnej (Impact Factor wynosi 176,079).

Publikacja odbyła się równolegle z ogłoszeniem wyników badań podczas konferencji naukowych: Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA).

W pierwszym badaniu ECHELON-1 dzięki zastosowaniu brentuksymabu wedotyny w połączeniu z chemioterapią AVD uzyskano poprawę przeżycia całkowitego w grupie chorych z zaawansowanym, uprzednio nieleczonym chłoniakiem Hodgkina w porównaniu ze standardową chemioterapią ABVD.

W drugim badaniu POLARIX zastosowanie polatuzumabu wedotyny w połączeniu z  immunochemioterapią RCHP, w porównaniu do standardowej immunochemioterapii RCHOP, znacząco wydłużyło przeżycie wolne od progresji choroby u nieleczonych chorych z DLBCL pośredniego i wysokiego ryzyka, przy porównywalnym profilu bezpieczeństwa.

Trzecie badanie SHINE prowadzone u starszych chorych z nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza wykazało znacząco wydłużenie przeżycia wolnego od progresji choroby przy dołączeniu ibrutynibu do standardowej immunochemioterapi RB.

oprac. MDD, KS; foto: udost. MDD

Możliwość komentowania została wyłączona.