nagroda PTMR-AMMmale

Nagroda PTBR za cykl publikacji dotyczących leczenia raka krtani dla dr A. Muchy-Małeckiej z Zespołem

Informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) przyznał Nagrodę Zespołową I stopnia w dziedzinie radioterapii dr n. med. Annie Mucha-Małeckiej – Zastępcy Kierownika Zakładu Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie z Zespołem za cykl trzech prac naukowych:

Prace te stanowią spójny tematycznie cykl, dotyczący poszukiwania czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka krtani leczonych napromienianiem w celu możliwości zaoszczędzenia narządu. Wyniki powyższych prac mają zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej u chorych na raka krtani przy kwalifikacji do metod leczenia umożliwiających zaoszczędzenie narządu mowy.

W skład nagrodzonego zespołu pod przewodnictwem dr n. med. A. Muchy-Małeckiej wchodzą: z NIO-PIB Oddziału w Krakowie: z Zakładu Patomorfologii Nowotworów: dr hab. n. biol. Beata Biesaga, Prof. NIO-PIB, dr Anna Janecka-Widła, lek. Marcin Przewroźnik; z Zakładu Radioterapii: lek. Konrad Urbanek; z Kliniki Radioterapii: lek. Agnieszka Chrostowska oraz z innych jednostek:prof. nadzw. dr hab. n. med.  Maciej Modrzejewski z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, dr Krzysztof Małecki z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz dr Natalia Amrogowicz z NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

Nagrody za najlepsze prace naukowe w dziedzinie promieniowania jonizującego i niejonizującego w zakresie nauk biologicznych i fizyko-chemicznych Zarząd Główny PTBR przyznaje od 1971 roku i wręczane są co trzy lata w czasie Zjazdów Towarzystwa. Kolejny, XIX Zjazd PTBR odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września 2022 roku.

oprac. KS, foto udost.: AMM

Możliwość komentowania została wyłączona.