logo PTBR

Specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie w sesjach ustnych na Zjeździe PTBR 2022

Informujemy, że specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie wezmą udział w dwóch sesjach poświęconych radioterapii i radiobiologii na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych odbywającym się 22-24 września 2022 roku w Gliwicach.

23 września 2022 roku w sesji na temat niskich i wysokich dawek frakcyjnych wykład pt. Radioterapia protonowa w Krakowie. Doświadczenia własne ośrodka wygłosi lek. Dominika Wojton-Dziewońska z Kliniki Radioterapii, a wykład pt. Rola dozymetrii w eksperymentach radiobiologicznych wygłosi mgr inż. Damian Kabat – kierownik Zakładu Fizyki Medycznej.

24 września 2022 roku w sesji dotyczącej nowoczesnych technik radioterapii wykład pt. Nowoczesne techniki brachyterapii wygłosi dr n. med. Piotr Wojcieszek z Zakładu Radioterapii.

Więcej na stronie PTBR.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.