dr Widła

Nagroda dla Anny Janeckiej-Widły za najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii

Informujemy, że publikacja autorstwa dr Anny Janeckiej-Widły z Zakładu Patomorfologii Nowotworów została uznana za najlepszą publikację w czasopiśmie polskim na XXV Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Pracę pt. EGFR/PI3K/Akt/mTOR pathway in head and neck squamous cell carcinoma patients with different HPV status opublikowano w 2021 roku w czasopiśmie Polish Journal of Pathology (Pol J Pathol. 2021;72(4):296-314; doi: 10.5114/pjp.2021.113073).

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej przyznaje nagrody konkursowe w trzech kategoriach: najlepszy doktorat, najlepsza publikacja w czasopiśmie zagranicznym, najlepsza publikacja w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii.

Nagrodę w imieniu dr Anny Janeckiej-Widły odebrała na Kongresie 1 września 2022 roku dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.