laptop-1149412_1920 (1)

Praca w Sekcji Zamówień Publicznych

NIO-PIB Oddział w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych

(stanowisko zależne od posiadanego doświadczenia)

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań na stanowisku:

 • Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych dla placówek medycznych
 • Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi NIO PIB Oddziału
  w Krakowie, współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • Przygotowywanie projektów umów oraz umów końcowych, po zakończeniu postępowań
 • Dokumentacja i ewidencja postępowań przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych
 • Opracowywanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych (postępowania do 130 000 zł);
 • Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur 
  w ramach postępowań przetargowych
 • Udział w postępowaniach KIO

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w Dziale Zamówień Publicznych po stronie Zamawiającego
 • Dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Analityczne myślenie, umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania informacjami
 • Dobra znajomość MS Word i MS Excel

Dodatkowo:

 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności, umiejętności obsługi systemu informacji prawnej LEX oraz systemu ProPublico
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań na udzielanie świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Warunki do poszerzania wiedzy praktycznej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”


„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, brak zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji, co jest to równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Oferty prosimy składać na adres mailowy: kadry@onkologia.krakow.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.