engineer-g931114d27_1920

(rekrutacja zakończona) Praca na stanowisku: specjalista inżynieryjno-techniczny (ds. aparatury medycznej)

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

Specjalista inżynieryjno-techniczny (ds. aparatury medycznej)

Miejsce pracy : Kraków

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: elektronik lub inżynier biomedyczny
 • wymagane 3 -letnie doświadczenie w pracy, mile widziany staż pracy w jednostce medycznej
 • dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej

Obowiązki :

 • zakres obowiązków ww. specjalisty związany jest m. in. z utrzymaniem w ruchu aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu kontrolno-pomiarowego i urządzeń medycznych
 • usuwanie awarii i konserwacja urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji
 • sporządzanie rocznych planów konserwacji i napraw urządzeń
 • prowadzenie postepowania w zakresie nabycia i zbycia urządzeń
 • dokonywanie opinii technicznych
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych dotyczących obsługi urządzeń
 • opracowywanie umów dotyczących aparatury i urządzeń medycznych

Oferujemy :

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • godziny pracy według ustalonego grafiku czasu pracy: 7.25-15.00
 • pracę w miłym i życzliwym zespole
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie

„Pracodawca informuje, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy, w pierwszej  kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu  i zakresie pracy”

„Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami”.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

“Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji, jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl

W tytule e-maila prosimy o podanie stanowiska pracy, na które Państwo aplikują.

oprac. AS

Możliwość komentowania została wyłączona.