ginekologia - 23 07 21

(rekrutacja zakończona) Praca dla salowych

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko:

Salowa

Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki:
• utrzymanie czystości i właściwego poziomu sanitarnego pomieszczeń szpitalnych
• transportowanie materiałów do badań diagnostycznych i histopatologicznych oraz transportowanie zaopatrzenia z magazynów
• dokumentowanie czynności sanitarno-epidemiologicznych
• pomoc pielęgniarkom w transportowaniu pacjentów
• segregacja odpadów medycznych i komunalnych
• zajmowanie się bielizną brudną i czystą zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:
• dokładność w wykonywaniu obowiązków
• znajomość zasad stosowania i przechowywania środków myjących , dezynfekcyjnych, zasad użytkowania i bieżącej konserwacji sprzętu na stanowisku pracy
• zamiłowanie do czystości i porządku
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
• pracę w systemie dwuzmianowym
• godziny pracy według ustalonego grafiku
• pracę w miłym i życzliwym zespole
• świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
• możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie


Pracodawca informuje, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzule:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

„Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji, jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@onkologia.krakow.pl

oprac. AŁ

Możliwość komentowania została wyłączona.