Plakaty-strona

Plakaty autorów NIO-PIB Oddziału w Krakowie na V Kongresie Onkologii Polskiej

Informujemy, że na V Kongresie Onkologii Polskiej 15 z 78 plakatów zakwalifikowanych do sesji plakatowej zostało opracowanych przez specjalistów z NIO-PIB Oddziału w Krakowie. Kongres odbywa się 20-23 października 2021 roku we Wrocławiu w formie hybrydowej.

Zakwalifikowane plakaty:

1.    Anna Mucha-Małecka, Krzysztof Małecki, Dariusz Adamek, Renata Wróbel-Radecka, Anna Patla, Natalia Amrogowicz, Piotr Madej, Elżbieta Pluta: „Pooperacyjna radioterapia u chorych na żółtakogwiaździaka
wielopostaciowego”

2.    Anna Mucha-Małecka, Krzysztof Małecki, Beata Biesaga, Natalia Amrogowicz, Anna Patla, Elżbieta Pluta: „Ocena skuteczności radioterapii u starszych chorych na raka głośni w stopniu zaawansowania T1 oraz czynników
prognostycznych wpływających na wyniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób współistniejących”

3.    Anna Mucha-Małecka, Beata Biesaga, Anna Janecka-Widła, Marcin Przewoźnik, Krzysztof Małecki, Elżbieta Pluta: „Ocena występowania infekcji HPV16 u chorych na raka krtani”

4.    Jerzy Mituś, Agnieszka Adamczyk, Kaja Majchrzyk, Artur Kowalik, Janusz Ryś, Joanna Niemiec: „Poszukiwanie genetycznych czynników wpływających na progresję guza liściastego piersi u kobiet”

5.    Elżbieta Pluta, Piotr Madej, Michał Ciepiela, Magdalena Michta, Anna Mucha-Małecka, Anna Patla, Renata Wróbel-Radecka: „Ocena skuteczności radioterapii w leczeniu bolesnych łagodnych chorób układu kostnego”

6.    Elżbieta Pluta, Anna Patla, Tomasz Skóra, Agnieszka Chrostowska, Konrad Urbanek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Dominika Wojton-Dziewońska, Emilia Krzywonos, Mariusz Wszołek, Eleonora Góra, Kamil Kisielewicz, Renata Kopeć, Damian Kabat: „Powtórna radioterapia wiązką protonową u chorych z nawrotem lokoregionalnym lub drugim pierwotnym nowotworem w obszarze poprzednio napromienianym”

7.    Elżbieta Pluta, Anna Patla, Anna Szałachwij, Kacper Celarek, Agata Pękala: „Ocena skuteczności i tolerancji stereotaktycznej radioterapii (SBRT) pacjentów z potwierdzoną wznową raka gruczołu krokowego leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie”

8.    Anna Janecka-Widła, Kaja Majchrzyk, Dorota Słonina, Anna Mucha-Małecka, Beata Biesaga: „Analiza mutacji PIK3CA oraz ekspresji białek szlaku EGFR/PI3K/Akt/mTOR u chorych na HPV16 pozytywne i HPV negatywne płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi”

9.    Marta Kołodziej-Rzepa, Anna Mucha-Małecka, Dorota Słonina, Beata Biesaga: „Prognostyczny potencjał ekspresji wybranych markerów komórek macierzystych u chorych na płaskonabłonkowego raka gardła środkowego”

10.  Beata Biesaga, Marta Kołodziej-Rzepa, Anna Janecka-Widła, Dorota Słonina, Marcin Przewoźnik, Anna Mucha-Małecka: „Brak nadekspresji CD44 i zastosowanie jednoczesnej chemioradioterapii z cisplatyną jako niezależne pozytywne czynniki prognostyczne u chorych na HPV16(+) raka płaskonabłonkowego gardła środkowego”

11.  D. Słonina, D. Kabat, B. Biesaga, D. Szeliga, W. Szatkowski: „Unikalny chemiouwrażliwiający wpływ niskich dawek frakcyjnych promieniowania jonizującego na cisplatynę w komórkach raka szyjki macicy”

12.  Anna Patla, Elżbieta Pluta, Tomasz Skóra, Dominika Wojton-Dziewońska, Agnieszka Chrostowska, Konrad Urbanek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Emilia Krzywonos, Mariusz Wszołek, Eleonora Góra, Kamil Kisielewicz, Damian Kabat, Renata Kopeć: „Zastosowanie wiązki protonowej w leczeniu nerwiaka węchowego zarodkowego”

13.  Tomasz Skóra, Dominika Wojton-Dziewońska, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Mariusz Wszołek, Konrad Urbanek, Kamil Kisielewicz, Eleonora Góra, Renata Kopeć, Agnieszka Chrostowska, Emilia Krzywonos, Damian Kabat: „Radioterapia protonowa chorych na struniaka krzyżowo-guzicznego odcinka kręgosłupa – wstępna ocena wyników i tolerancji leczenia”

14.  Dominika Wojton-Dziewońska, Olga Urbanowicz, Konrad Urbanek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Chrostowska, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Kamil Kisielewicz, Eleonora Góra, Emilia Krzywonos, Renata Kopeć, Tomasz Skóra: „Wstępna ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania radioterapii protonowej u pacjentów z wysokozróżnicowanymi glejakami mózgu: doświadczenia własne Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie”

15.  Tomasz Skóra: „Wczesna i późna tolerancja radykalnej radioterapii (SIB-IMRT) u chorych na raka odbytu”

oprac. AMM, KS

Możliwość komentowania została wyłączona.