usg

Nowy sprzęt: duodenoskop, aparat USG i aparat RTG w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zakupił dla pacjentów onkologicznych nowy sprzęt: duodenoskop, cyfrowy przejezdny, przyłóżkowy aparat RTG oraz aparat USG. Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 1 mln 400 tys. zł. był możliwy dzięki dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne.  

– Inwestycja w postaci duodenoskopu czyli giętkiego endoskopu ma pomóc szczególnie pacjentom w nowotworami tzw. pola trzustkowo-dwunastniczego. Nowotwory tej okolicy stanowią trudny problem diagnostyczno-leczniczy a wyniki leczenia onkologicznego i rokowanie w tych nowotworach ściśle korelują ze stopniem zaawansowania choroby w chwili podjęcia leczenia. Wiąże się to ściśle ze skuteczną diagnostyką umożliwiającą wykrywanie choroby nowotworowej we wczesnym stadium. – zaznacza prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Duodenoskopia, czyli inaczej wziernikowanie dwunastnicy jest jedną z najważniejszych metod diagnostycznych w diagnostyce nowotworów pola trzustkowo-dwunastniczego. Oprócz oceny wyglądu śluzówki dwunastnicy, przeprowadza się dodatkowe procedury diagnostyczne takie jak: biopsje podejrzanych zmian na śluzówce czy sfinkteromię połączoną z kontrastowym obrazowaniem dróg żółciowych i trzustki (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – ECPW). Dodatkowo zastosowanie duodenoskopu umożliwia wykonywanie endoskopowego protezowania dróg żółciowych jako procedury odbarczającej żółtaczkę mechaniczną przed dalszym leczeniem onkologicznym pacjenta.

Cyfrowy, przejezdny, przyłóżkowy aparat RTG ma pomóc szczególnie pacjentom, którzy są w stanie ciężkim, po zabiegach chirurgicznych, których stan zdrowia pozwala wyłącznie na przebywanie w pozycji leżącej. Pacjenci mogą skorzystać z przyłóżkowej diagnostyki RTG zarówno na sali operacyjnej, jak i na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Aparat może też pomóc pacjentom na izbie przyjęć w sytuacjach szczególnych, gdy stan zdrowia nie pozwala na przemieszczanie się pacjenta. Aparat jest oparty na cyfrowej technologii i zawiera najnowocześniejsze oprogramowanie. Kompaktowa konstrukcja aparatu w połączeniu z napędem elektrycznym kół, zapewnia pełną mobilność systemu oraz szybkie i łatwe pozycjonowanie. Aparat posiada zasilanie akumulatorowe, sterowane mikroprocesorowo do wykonania dużej ilości ekspozycji bez konieczności podłączania do gniazda zasilania. Wyposażony jest w duży, czytelny panel sterujący generatorem typu „touch screen”, z możliwością regulacji kąta jego pochylenia, który zapewnia szybki oraz łatwy dobór parametrów ekspozycji.

Z kolei nowy aparat USG ma pomóc pacjentom, którzy wymagają szybkiej diagnostyki obrazowej. – Badanie USG jest badaniem wykonywanym szybko i bezboleśnie, pozwalającym wykryć chorobę nowotworową, wstępnie ocenić jej zaawansowanie i wykonać biopsję. – podkreśla dr n. med. Joanna Anioł – kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Aparat USG jest skonstruowany według najnowocześniejszej technologii z zaawansowanym oprogramowaniem i różnymi głowicami dedykowanymi do oceny piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej i tkanek miękkich. Aparat posiada dodatkowe nakładki biopsyjne, które umożliwiają precyzyjne pobranie materiału z narządów głębokich jamy brzusznej (guzów wątroby, trzustki, guzów zaotrzewnowych) oraz dokładne obrazowanie wspomagające zabiegi chirurgiczne takie jak przezskórny drenaż dróg żółciowych, czy ablacja termiczna guzów wątroby.

Sprzęt został zakupiony na podstawie umowy nr DOI/INST/85112/630/43/2022/835.

oprac. KS, KJ; foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.