patomorfologia - 23 07 21

Dostosowanie do aktualnych standardów opieki – stan realizacji projektu unijnego

Informujemy, że z powodzeniem zrealizowaliśmy remonty klinik i pomieszczeń diagnostycznych w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0016/16 dostosowując je do aktualnych standardów opieki. Właśnie mija pół roku, od kiedy nasi pacjenci mogą korzystać z wyremontowanych pomieszczeń Kliniki Radioterapii, a od prawie dwóch miesięcy – Kliniki Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego. Ostatnie prace przed otwarciem trwają też w nowych salach i gabinetach wyremontowanych i wyposażonych dla pacjentek Kliniki Ginekologii Onkologicznej. Nowoczesna aparatura i urządzenia są sukcesywnie dostarczane zarówno do Kliniki Ginekologii Onkologicznej, jak i do Zakładu Patomorfologii Nowotworów, gdzie przygotowano zaplecze dostosowane do pracy diagnostycznej zgodnej z najwyższymi standardami.
Projekt zostanie zakończony za trzy miesiące, jego wartość wyniosła prawie 14 milionów złotych z czego przyznane dofinansowanie (EFRR) to prawie 12 milionów złotych a wkład własny zabezpieczony z budżetu państwa – ponad 2 miliony złotych. Realizacja projektu nastąpiła z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

oprac. KS, KJ, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.