asco (002)

Doniesienia naukowe lekarzy NIO-PIB Oddziału w Krakowie na ASCO 2021

Informujemy, że na tegorocznym Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zostały przedstawione doniesienia naukowe przygotowane przez ośmiu lekarzy NIO-PIB Oddziału w Krakowie. Dwoje jest pierwszymi autorami. Streszczenia z doniesień zostały opublikowane w specjalnym wydaniu „Polacy na ASCO 2021”.

W doniesieniu dotyczącym porównania skuteczności i toksyczności przeciwciał monoklonalnych ANTY-PD-1 (niwolumab versus pembrolizumab) w leczeniu chorych na rozsianego czerniaka pierwszym autorem jest dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, a współautorami z NIO-PIB Oddziału w Krakowie – lek. Karolina Piejko, lek. Kamila Gądek, lek. Agata Sałek-Zań, lek. Joanna Seredyńska i dr n.med. Anna Drosik-Kwaśniewska.

W doniesieniu przedstawiającym badanie kliniczne III fazy COASTAL porównującego zandelizyb w połączeniu z rytuksymabem (R) z immunochemioterapią u chorych z nawrotem indolentnego chłoniaka nieziarniczego (iNHL) pierwszym autorem jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak.

W doniesieniach dotyczących badań wieloośrodkowych na temat leczenia systemowego chorych na nieoperacyjnego i rozsianego raka z komórek Merkla (MCC) oraz leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka z komórek Merkla (MCC) współautorami z NIO-PIB Oddziału w Krakowie są dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa oraz prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk.

Kongres odbył się w dniach 3-6 czerwca 2021 w formie on-line.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.