XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Co nowego po XXX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej?

Podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Krakowie (PTChO), który miał miejsce 17 maja 2024 r. odbyły się wybory do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Członkiem Zarządu został prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego.

Dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś został wybrany członkiem Sądu Koleżeńskiego, a dr n. med. Zbigniew Darasz, otrzymał nagrodę “Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”.

Wszyscy wymienieni lekarze pracują w Klinice Chirurgii Onkologicznej NIO PIB Oddział w Krakowie, kierowanej od października 2020 roku przez prof. dra hab. n. med. Stanisława Kłęka.

Przed chirurgią onkologiczną stoi obecnie wiele wyzwań – przede wszystkim dlatego, że postęp w tej dziedzinie przynosi ze sobą zmianę sposobów leczenia, co pozwala w sposób zauważalny na zwiększenie skuteczności terapii proponowanych pacjentom. Tym bardziej cieszę się z okazanego mi zaufania, ponieważ postrzegam Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej jako cenne forum wymiany doświadczeń profesjonalnych” – powiedział prof. Stanisław Kłęk.

Możliwość komentowania została wyłączona.